1
Bạn cần hỗ trợ?

Gói KetoX Standard

Thông tin:

STANDARD là gói cơ bản của KetoX. Lộ trình sẽ được chuyển cho khách hàng dưới dạng cấp đông khép kín một lần cho cả tuần trước khi bắt đầu.

Sau khi nhận được lộ trình, khách hàng bảo quản trong ngăn đông và rã đông sử dụng hàng ngày theo hướng dẫn của huấn luyện viên.

Gói STANDARD có giá là 7.500.000VND.

7500000 VND
Phản hồi

Dịch vụ khác: